Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Diös

Diös

Diös tecknade avtal om årets hittills största svenska fastighetsaffär

08:00 / 21 October 2011 Diös Press release

• Periodens hyresintäkter uppgick till 440,7 Mkr (353,6) • Förvaltningsresultatet uppgick till 117,3 Mkr (97,4) • Värdeförändringar i fastigheter uppgick till 123,6 Mkr (56,2) • Resultat per aktie uppgick till 3,61 kr (2,73) • Eget kapital per aktie uppgick till 42,61 kr (35,66) • Villkorat avtal har tecknats om för värv av aktierna i Norr vidden AB,    för värvet sker till ett underliggande fastighetsvärde om 5,8 Mdr

Diös Fastigheter AB (publ) uppvisar ett fortsatt bra resultat med en förbättrad intjäning om 440,7 Mkr (353,6). De ökade intäkterna är delvis kopplat till ett större bestånd jämfört med föregående år, men också till en något förbättrad nettoinflyttning. Förvaltningsresultatet uppgick till 117,3 Mkr (97,4) och resultatet efter skatt blev 137,8 Mkr (93,3).

Fastigheterna behåller sina värden på en stabil nivå och en positiv signal i det sammanhanget är att vi under perioden genomfört försäljningar av fastigheter till högre prisnivåer än vad värderingarna visar.

– Under tredje kvartalet tecknade vi avtal om förvärv av aktierna i Norrvidden AB, säger Diös VD, Christer Sundin. Förvärvet kommer att ske till ett underliggande fastighetsvärde om 5,8 Mdr och omfattar 220 fastigheter. Under augusti och september har vi arbetat intensivt med att genomföra den due diligence process som krävs för att säkerställa kvaliteten i affären. Att vi, trots den oro i omvärlden, lyckades finansiera hela affären visar på marknadens tilltro till Diös fortsätter Christer Sundin

– Norrvidden kompletterar oss på ett utmärkt sätt och efter förvärvet kommer bolaget att vara den största privata fastighetsägaren på den Norrländska marknaden. Det totala fastighetsvärdet kommer att uppgå till 11,1 Mdr och omfatta 1,5 miljoner kvm uthyrbar area, avslutar Christer Sundin.


För ytterligare information: Christer Sundin, VD, tel. 0770-33 22 00, 070-688 72 83 Rolf Larsson, Ekonomichef, tel. 0770-33 22 00, 070-666 14 83 Margaretha Bygdeståhl, Informationschef, tel. 0770-33 22 00, 070-345 01 25

Fakta Diös Fastigheter AB Bolaget bildades under april 2005. Diös Fastigheter förvärvar, förädlar, förvaltar och försäljer fastigheter med god lönsamhet och finns på marknaden från Borlänge i söder till Luleå i norr. Bolaget äger idag 130 fastigheter belägna på 14 orter. Den totala uthyrningsbara arean uppgår till cirka 680 000 kvm, och fastigheternas totala marknadsvärde uppgår till 5,3 Mdr. Nuvarande förvaltningskontor finns i Borlänge, Falun, Mora, Gävle, Sundsvall, Östersund, Skellefteå samt Luleå. Huvudkontoret ligger i Östersund. Diös aktie är noterad på Nasdaq OMX Nordiska Börs Stockholm, lista Small Cap. Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=1496074

Följande filer finns att ladda ned:
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=1496076

Show as PDF