Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Diös

Diös

Nytt datum för Diös Årsstämma 2012

13:00 / 28 November 2011 Diös Press release

Som tidigare meddelats har Diös Fastigheter AB (publ) valt att flytta datum för bolagets ordinarie årsstämma 2012. Nytt datum blir onsdag den 2 maj 2012, kl 13.00 och stämman kommer att hållas på Diös huvudkontor, Ringvägen 4 i Östersund.

Stämmodagen flyttas med anledning av tillträdet till Norrvidden AB som sker den 30 december 2011 och förskjuter hela redovisningsprocessen. Sedan tidigare har även, med anledning av det, nytt datum för bokslutskommunikén 2011 meddelats. Nytt datum för bokslutskommunikén 2011 är onsdag den 29 februari 2012.

Denna information är sådan som Diös Fastigheter AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande kl 13:00 den 28 november 2011


För ytterligare information: Christer Sundin, VD, tel. 0770-33 22 00, 070-688 72 83 Rolf Larsson, Ekonomichef, tel. 0770-33 22 00, 070-666 14 83 Margaretha Bygdeståhl, Informationschef, tel. 0770-33 22 00, 070-345 01 25

Fakta Diös Fastigheter AB Bolaget bildades under april 2005. Diös Fastigheter förvärvar, förädlar, förvaltar och försäljer fastigheter med god lönsamhet och finns på marknaden från Borlänge i söder till Luleå i norr. Bolaget äger idag 130 fastigheter belägna på 14 orter. Den totala uthyrningsbara arean uppgår till cirka 680 000 kvm, och fastigheternas totala marknadsvärde uppgår till 5,3 Mdr. Nuvarande förvaltningskontor finns i Borlänge, Falun, Mora, Gävle, Sundsvall, Östersund, Skellefteå samt Luleå. Huvudkontoret ligger i Östersund. Diös aktie är noterad på Nasdaq OMX Nordiska Börs Stockholm, lista Small Cap. Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=1529766

Följande filer finns att ladda ned:
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=1529767

Show as PDF