Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Diös

Diös

Diös köper central fastighet i Östersund

13:00 / 1 December 2011 Diös Press release

Diös Fastigheter AB (publ) köper fastigheten Logen 6, i Östersund. Den uthyrbara arean uppgår till ca 6 000 kvm. Säljare är Länsförsäkringar Jämtland AB. Fastigheten har ett mycket centralt läge och kompletterar vårt övriga innehav i Östersund.

Tillträde sker dag som ovan.

– Det är glädjande att vi kunde nå en snabb överenskommelse med Länsförsäkringar Jämtland, säger Diös VD Christer Sundin. Fastigheten läge skapar förutsättningar för Diös att vara en mer aktiv part i utvecklingen av det centrala Östersund, avslutar Christer Sundin

Denna information är sådan som Diös Fastigheter AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande kl. 13:00 den 1 december 2011


För ytterligare information: Christer Sundin, VD, tel. 0770-33 22 00, 070-688 72 83 Rolf Larsson, Ekonomichef, tel. 0770-33 22 00, 070-666 14 83 Margaretha Bygdeståhl, Informationschef, tel. 0770-33 22 00, 070-345 01 25

Fakta Diös Fastigheter AB Bolaget bildades under april 2005. Diös Fastigheter förvärvar, förädlar, förvaltar och försäljer fastigheter med god lönsamhet och finns på marknaden från Borlänge i söder till Luleå i norr. Bolaget äger idag 130 fastigheter belägna på 14 orter. Den totala uthyrningsbara arean uppgår till cirka 680 000 kvm, och fastigheternas totala marknadsvärde uppgår till 5,3 Mdr. Nuvarande förvaltningskontor finns i Borlänge, Falun, Mora, Gävle, Sundsvall, Östersund, Skellefteå samt Luleå. Huvudkontoret ligger i Östersund. Diös aktie är noterad på Nasdaq OMX Nordiska Börs Stockholm, lista Small Cap. Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=1534738

Följande filer finns att ladda ned:
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=1534739

Show as PDF