Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Diös

Diös

Diös tillträder Norrviddens 254 fastigheter

11:45 / 30 December 2011 Diös Press release

Diös Fastigheter AB (publ) genomför, dag som denna, förvärvet av Norrvidden Fastigheter AB till en köpeskilling om 5,8 Mdr. Därmed tillträder Diös 254 fastigheter belägna i 15 kommuner i norra Sverige. Huvudorterna är Luleå, Umeå, Östersund, Sundsvall och Gävle.

Förvärvet har delvis finansierat genom en nyligen genomförd emission. Diös finansiella rådgivare i förvärvsprocessen har varit Catella Corporate Finance och Handelsbanken Capital Markets.

Bolaget kommer att drivas vidare under varumärket Diös och huvudkontorets placeringsort är fortsatt Östersund. Efter sammanslagning består bolaget av totalt 384 fastigheter med en uthyrbar area om ca 1 500 000 kvm och ett marknadsvärde om ca 11,1 Mdr.

I samband med tillträdet avslutar Norrvidden´s VD Peter Andersson sitt uppdrag.

– På uppdrag från styrelsen och nuvarande ägaren av Norrvidden, har vi nu genomfört Sveriges största fastighetsaffär 2011, säger Peter Andersson. Det känns mycket bra för mig att lämna över en stabil verksamhet med starka hyresgäster och kompetent personal till ett Diös som vill vidareutveckla sin verksamhet i norra Sverige.

– Det är oerhört glädjande att få avsluta ett innehållsrikt år på bästa tänkbara sätt, kommenterar Diös VD, Christer Sundin affären. Med förvärvet av Norrvidden skapar vi ett större, effektivare och starkare Diös. Direkt efter helgerna går arbetet igång med att samordna de båda bolagen, ett arbete som beräknas pågå i stort sett hela år 2012, avslutar Christer Sundin.

Följ oss på vår hemsida www.dios.se

Denna information är sådan som Diös Fastigheter AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande kl. 11.45 den 30 december 2011


För ytterligare information: Christer Sundin, VD, tel. 0770-33 22 00, 070-688 72 83 Rolf Larsson, Ekonomichef, tel. 0770-33 22 00, 070-666 14 83

Fakta Diös Fastigheter AB Bolaget bildades under april 2005. Diös Fastigheter förvärvar, förädlar, förvaltar och försäljer fastigheter med god lönsamhet och finns på marknaden från Borlänge i söder till Luleå i norr. Bolaget äger idag 384 fastigheter belägna på 15 orter. Den totala uthyrningsbara arean uppgår till cirka 1 500 000 kvm, och fastigheternas totala marknadsvärde uppgår till 11,1 Mdr. Nuvarande förvaltningskontor finns i Borlänge, Falun, Mora, Gävle, Sundsvall, Östersund, Skellefteå, Umeå samt Luleå. Huvudkontoret ligger i Östersund. Diös aktie är noterad på Nasdaq OMX Nordiska Börs Stockholm, lista Mid Cap. Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=1554253

Följande filer finns att ladda ned:
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=1554254

Show as PDF