Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Diös

Diös

Stark tillväxt för Diös

08:00 / 18 February 2011 Diös Press release

• Årets resultat efter skatt ökade till 233,9 Mkr (105,5),     motsvarande 6,74 kr/aktie (3,06)

• Årets hyresintäkter uppgick till 486,0 Mkr (462,9)

• Förvaltningsresultatet uppgick till 128,3 Mkr (130,7)

• Värdeförändringar i fastigheter ökade till 173,9 Mkr (-52,4)

• Styrelsen föreslår en utdelning om 1,75 kr per aktie (1,75)1,75

– Diös rapport präglas i stort av den tillväxt bolaget har haft i form av genomförda fastighetsförvärv, slutförda förädlingsprojekt och positiv värdeförändring för fastigheterna, säger Diös VD Christer Sundin. Förvaltningsresultatet uppgick till 128,3 Mkr vilket är positivt med hänsyn taget till ökade kostnader som följd av den kalla och snörika inledningen och avslutningen av året. Driftöverskottet ökade med 4,6 procent vilket till viss del är en effekt av de förvärv som genomfördes under fjärde kvartalet och flertalet av nyckeltalen har stärkts. 

– Vi har en spännande tid framför oss med en stark balansräkning som grund, vilket ger oss möjlighet till en fortsatt förädlings- och förvärvsstrategi. Under 2011 kommer bolaget att få full resultateffekt av de förvärv som genomfördes under hösten 2010, avslutar Christer Sundin.

Följ oss gärna på www.dios.se


För ytterligare information: Christer Sundin, VD, tel. 0770-33 22 00, 070-688 72 83 Rolf Larsson, Ekonomichef, tel. 0770-33 22 00, 070-666 14 83 Margaretha Bygdeståhl, Informationschef, tel. 0770-33 22 00, 070-345 01 25    

Fakta Diös Fastigheter AB olaget bildades under april 2005. Diös Fastigheter förvärvar, förädlar, förvaltar och försäljer fastigheter med god lönsamhet och finns på marknaden från Borlänge i söder till Luleå i norr. Bolaget äger idag 142 fastigheter belägna på ett 15-tal orter. Den totala uthyrningsbara arean uppgår till cirka 700 000 kvm, och fastigheternas totala marknadsvärde uppgår till 5,2 Mdr. Nuvarande förvaltningskontor finns i Borlänge, Falun, Mora, Gävle, Sundsvall, Östersund, Skellefteå samt Luleå. Huvudkontoret ligger i Östersund. Diös aktie är noterad på Nasdaq OMX Nordiska Börs Stockholm, lista Small Cap. Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=1298409

Följande filer finns att ladda ned:
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=1298410

Show as PDF