Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Diös

Diös

Diös säljer mindre fastighet i Borlänge

16:00 / 7 March 2011 Diös Press release

Diös Fastigheter AB (publ) säljer per den 7 mars 2011 fastigheten Kyrkåkern 8, Borlänge. Fastigheten som ingick i det förvärv av Alloktons fastigheter som genomfördes före jul, är en mindre butiksfastighet i utkanten av centrala Borlänge omfattar 2 231 kvm och en tomtarea om 5 460 kvm. Köpare är Be-Lo elektriska AB och köpeskillingen uppgår till 8,5 Mkr.

- Det ingår i vår strategi att sälja bort de fastigheter som passar en annan ägare bättre, kommenterar Diös VD Christer Sundin affären. Försäljningen av fastigheten Kyrkåkern 8 är en typiskt sådan affär.  

Följ oss gärna på www.dios.se

Denna information är sådan som Diös AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande kl 16:.00 den 7 mars 2010 .


För ytterligare information: Christer Sundin, VD, tel. 0770-33 22 00, 070-688 72 83 Rolf Larsson, Ekonomichef, tel. 0770-33 22 00, 070-666 14 83 Margaretha Bygdeståhl, Informationschef, tel. 0770-33 22 00, 070-345 01 25

Fakta Diös Fastigheter AB olaget bildades under april 2005. Diös Fastigheter förvärvar, förädlar, förvaltar och försäljer fastigheter med god lönsamhet och finns på marknaden från Borlänge i söder till Luleå i norr. Bolaget äger idag 140 fastigheter belägna på ett 15-tal orter. Den totala uthyrningsbara arean uppgår till cirka 700 000 kvm, och fastigheternas totala marknadsvärde uppgår till 5,2 Mdr. Nuvarande förvaltningskontor finns i Borlänge, Falun, Mora, Gävle, Sundsvall, Östersund, Skellefteå samt Luleå. Huvudkontoret ligger i Östersund. Diös aktie är noterad på Nasdaq OMX Nordiska Börs Stockholm, lista Small Cap. Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=1310434

Följande filer finns att ladda ned:
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=1310435

Show as PDF