Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Diös

Diös

Diös förvaltningsresultat ökade med 33 procent

08:00 / 27 April 2011 Diös Press release

Periodens hyresintäkter ökade till 148,1 Mkr (118,3) Förvaltningsresultatet ökade till 32,1 Mkr (24,1)Värdeförändringar i fastigheter ökade till 76,9 Mkr (7,4)Resultat per aktie uppgick till 2,46 kr (0,32)Eget kapital per aktie uppgick till 43,32 kr (34,47)

Periodens förvaltningsresultat för Diös Fastigheter AB (publ), det vill säga resultat exklusive värdeförändringar och skatt, uppgick till 32,1 Mkr (24,1). Resultatförbättringen är hänförlig till en ökad fastighetsvolym. Driftöverskottet uppgick till 76,7 Mkr (63,5) vilket motsvarar en överskottsgrad om 51,8 procent (53,6).

– Sammanfattningsvis uppvisar vi ett bra resultat för perioden, även om vi i likhet med föregående år får konstatera ökade kostnader för en kall och snörik inledning av året, säger Diös VD, Christer Sundin.  Förvärven som gjordes under senare delen av 2010 har fått bra genomslag på resultatet som efter skatt uppgick till 92,5 Mkr, vilket ska jämföras med 11,5 Mkr samma period förgående år. Samtliga nyckeltal överträffade våra finansiella mål, avslutar Christer Sundin.

Besök gärna vår hemsida www.dios.se

Denna information är sådan som Diös AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande kl. 08:00 den 27 april 2010  


För ytterligare information: Christer Sundin, VD, tel. 0770-33 22 00, 070-688 72 83 Rolf Larsson, Ekonomichef, tel. 0770-33 22 00, 070-666 14 83 Margaretha Bygdeståhl, Informationschef, tel. 0770-33 22 00, 070-345 01 25

Fakta Diös Fastigheter AB olaget bildades under april 2005. Diös Fastigheter förvärvar, förädlar, förvaltar och försäljer fastigheter med god lönsamhet och finns på marknaden från Borlänge i söder till Luleå i norr. Bolaget äger idag 132 fastigheter belägna på ett 15-tal orter. Den totala uthyrningsbara arean uppgår till cirka 690 000 kvm, och fastigheternas totala marknadsvärde uppgår till 5,2 Mdr. Nuvarande förvaltningskontor finns i Borlänge, Falun, Mora, Gävle, Sundsvall, Östersund, Skellefteå samt Luleå. Huvudkontoret ligger i Östersund. Diös aktie är noterad på Nasdaq OMX Nordiska Börs Stockholm, lista Small Cap. Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=1352420

Följande filer finns att ladda ned:
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=1352422

Show as PDF