Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Diös

Diös

Diös säljer 8 fastigheter i Piteå

15:00 / 1 April 2011 Diös Press release

Diös Fastigheter AB (publ) säljer per den 1 april 2011, åtta stycken fastigheter i Piteå. Fastigheterna som i huvudsak ligger i ett externt industriområde har en area om ca 11 000 kvm. Försäljningen sker i bolagsform till ett underliggande fastighetsvärde om 64,2 Mkr. Köpare är Släpvagnen Förvaltning AB.

– Det känns rätt för oss att sälja fastigheterna i Piteå till en ägare med stark lokal förankring som kommer att satsa på både orten och att utveckla fastigheterna, säger Diös VD Christer Sundin.

Följ oss gärna på www.dios.se

Denna information är sådan som Diös AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande kl. 15.00 den 1 april 2010  


För ytterligare information: Christer Sundin, VD, tel. 0770-33 22 00, 070-688 72 83 Rolf Larsson, Ekonomichef, tel. 0770-33 22 00, 070-666 14 83 Margaretha Bygdeståhl, Informationschef, tel. 0770-33 22 00, 070-345 01 25

Fakta Diös Fastigheter AB olaget bildades under april 2005. Diös Fastigheter förvärvar, förädlar, förvaltar och försäljer fastigheter med god lönsamhet och finns på marknaden från Borlänge i söder till Luleå i norr. Bolaget äger idag 132 fastigheter belägna på ett 15-tal orter. Den totala uthyrningsbara arean uppgår till cirka 690 000 kvm, och fastigheternas totala marknadsvärde uppgår till 5,2 Mdr. Nuvarande förvaltningskontor finns i Borlänge, Falun, Mora, Gävle, Sundsvall, Östersund, Skellefteå samt Luleå. Huvudkontoret ligger i Östersund. Diös aktie är noterad på Nasdaq OMX Nordiska Börs Stockholm, lista Small Cap. Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=1333395

Följande filer finns att ladda ned:
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=1333396

Show as PDF