Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Diös

Diös

En fortsatt positiv trend för Diös

09:00 / 7 July 2011 Diös Press release

· Periodens hyresintäkter ökade till 296,6 Mkr (232,8) · Förvaltningsresultatet ökade till 80,9 Mkr (55,9) · Värdeförändringar i fastigheter ökade till 106,2 Mkr (42,7) · Resultat per aktie uppgick till 3,58 kr (1,43) · Eget kapital per aktie uppgick till 42,74 kr (34,18)

– Sammanfattar vi perioden så fortsätter vi att stärka våra ekonomiska nyckeltal, säger Diös VD Christer Sundin. Även om ytorna under perioden minskade något, så behåller vi ett oförändrat marknadsvärde på våra fastigheter och i princip en oförändrad ekonomisk uthyrningsgrad.

Förvaltningsresultatet för Diös Fastigheter AB (publ) fortsätter att utvecklas positivt och visar en ökning för perioden med 45 procent och uppgår till 80,9 Mkr (55,9). Det innebär att samtliga nyckeltal överstiger de fastställda målen.

– Det är framförallt resultatet från de förvärv som genomfördes under fjärde kvartalet 2010 som får genomslag på resultatet. Under årets första hälft har vi också en ökad nettouthyrning med närmare 7 Mkr, avslutar Christer Sundin rapporten

Rapporten kommer att presenteras på kapitalmarknadsdagarna i Båstad den 8 juli kl. 09.45. De som på distans vill följa presentationen hänvisas till telefon +46 (0) 8 505 13 794,

Denna information är sådan som Diös Fastigheter AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande kl. 09:00 den 7 juli 2010


För ytterligare information: Christer Sundin, VD, tel. 0770-33 22 00, 070-688 72 83 Rolf Larsson, Ekonomichef, tel. 0770-33 22 00, 070-666 14 83 Margaretha Bygdeståhl, Informationschef, tel. 0770-33 22 00, 070-345 01 25

Fakta Diös Fastigheter AB olaget bildades under april 2005. Diös Fastigheter förvärvar, förädlar, förvaltar och försäljer fastigheter med god lönsamhet och finns på marknaden från Borlänge i söder till Luleå i norr. Bolaget äger idag 132 fastigheter belägna på ett 15 orter. Den totala uthyrningsbara arean uppgår till cirka 684 000 kvm, och fastigheternas totala marknadsvärde uppgår till 5,3 Mdr. Nuvarande förvaltningskontor finns i Borlänge, Falun, Mora, Gävle, Sundsvall, Östersund, Skellefteå samt Luleå. Huvudkontoret ligger i Östersund. Diös aktie är noterad på Nasdaq OMX Nordiska Börs Stockholm, lista Small Cap. Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=1417432

Följande filer finns att ladda ned:
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=1417434

Show as PDF