Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Diös

Diös

Ny ombildning av Diös i Östersund

12:30 / 31 August 2011 Diös Press release

Diös Fastigheter (publ) säljer, till en av hyresgästerna nybildad bostadsrättsförening, fastigheten Solögat 12, med adress Krondikesvägen 2 , Östersund. Affären omfattar 23 lägenheter med en total area om 2 024 kvm. Köpeskillingen uppgår till 17,5 Mkr och tillträdesdag är dag som ovan.

Colliers Hyresrättsbildningar har varit Diös ombud i affären.

– Det här är den andra ombildningen vi gör i Östersund, säger Diös VD, Christer Sundin. Vi märker att det finns ett intresse bland våra hyresgäster att ombilda sina bostäder till bostadsrätter, inte minst mot bakgrund av den låga räntenivån. En ombildning är en god affär för båda parter avslutar Christer Sundin.

För ytterligare information:

Christer Sundin, VD, tel. 0770-33 22 00, 070-688 72 83

Följ oss på vår hemsida www.dios.se

Denna information är sådan som Diös Fastigheter AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande kl. 12:30 den 31 augusti 2011 

Fakta Diös Fastigheter AB Bolaget bildades under april 2005. Diös Fastigheter förvärvar, förädlar, förvaltar och försäljer fastigheter med god lönsamhet och finns på marknaden från Borlänge i söder till Luleå i norr. Bolaget äger idag 131 fastigheter belägna på ett 15-tal orter. Den totala uthyrningsbara arean uppgår till cirka 680 000 kvm, och fastigheternas totala marknadsvärde uppgår till 5,3 Mdr. Nuvarande förvaltningskontor finns i Borlänge, Falun, Mora, Gävle, Sundsvall, Östersund, Skellefteå samt Luleå. Huvudkontoret ligger i Östersund. Diös aktie är noterad på Nasdaq OMX Nordiska Börs Stockholm, lista Small Cap. Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=1447861

Följande filer finns att ladda ned:
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=1447862

Show as PDF