Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Diös

Diös

Diös Förvärvar Norrvidden

12:00 / 22 September 2011 Diös Press release

Diös Fastigheter AB (publ) har idag tecknat avtal med Skrindan AB om förvärv av Norrvidden AB . Förvärvet sker i bolagsform till ett underliggande fastighetsvärde om 5,8 mdkr. Tillträde beräknas ske den 30 december 2011.

Genom förvärvet ökar Diös sitt fastighetsvärde från cirka 5,3 mdkr till ca 11,1 mdkr. Hyresintäkterna beräknas öka från 579 mkr till 1 263 mkr.

– Sammanslagningen av Norrvidden och Diös känns väldigt naturligt, säger Diös VD, Christer Sundin. Kombinationen bildar den betydande fastighetsaktören som den Norrländska marknaden behöver. Marknadspositionen på våra orter stärks kraftfullt och ger oss en viktig roll som aktiv partner till samhällets och näringslivets utvecklingsfrågor.

– Andra positiva effekter är att de båda bolagen kompletterar varandra mycket väl vilket skapar en kompetensmässigt stark organisation som är till gagn för samtliga intressenter, avslutar Christer Sundin.

Diös finansiella rådgivare i förvärvsprocessen har varit Catella Corporate Finance och Handelsbanken Capital Markets.

Förvärvet finansieras huvudsakligen genom en fullt garanterad nyemission om cirka 1,1 mdkr samt genom upptagande av nya fastighetskrediter om cirka 4,5 mdkr.

I övrigt hänvisas till pressmeddelande med fördjupad ekonomisk information som offentliggörs idag torsdag kl. 14:30.

Presskonferens kommer att hållas i Handelsbankens lokaler på Blasieholmstorg 8, Stockholm idag torsdag kl. 16:00.

Läs mer om Diös på www.dios.se (www.dios.se) om Norrvidden på www.norrvidden.se

Denna information är sådan som Diös Fastigheter AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande kl. 12:00 den 22 september 2011


För ytterligare information: Christer Sundin, VD, tel. 0770-33 22 00, 070-688 72 83 Rolf Larsson, Ekonomichef, tel. 0770-33 22 00, 070-666 14 83 Margaretha Bygdeståhl, Informationschef, tel. 0770-33 22 00, 070-345 01 25

Fakta Diös Fastigheter AB Bolaget bildades under april 2005. Diös Fastigheter förvärvar, förädlar, förvaltar och försäljer fastigheter med god lönsamhet och finns på marknaden från Borlänge i söder till Luleå i norr. Bolaget äger idag 130 fastigheter belägna på 14 orter. Den totala uthyrningsbara arean uppgår till cirka 677 000 kvm, och fastigheternas totala marknadsvärde uppgår till 5,3 Mdr. Nuvarande förvaltningskontor finns i Borlänge, Falun, Mora, Gävle, Sundsvall, Östersund, Skellefteå samt Luleå. Huvudkontoret ligger i Östersund. Diös aktie är noterad på Nasdaq OMX Nordiska Börs Stockholm, lista Small Cap. Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=1469916

Följande filer finns att ladda ned:
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=1469917

Show as PDF