Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Diös

Diös

Diös säkrar räntan i låneportföljen

14:00 / 15 September 2011 Diös Press release

Mot bakgrund av det nuvarande låga ränteläget för långa räntor har Diös valt att räntesäkra ytterligare en del av låneportföljen genom att ingå en rak 5-årigt ränteswapavtal. Den totala räntesäkringen omfattar drygt 70 % av utestående lånevolym.

Avtalet har ingåtts på en räntenivå om 2.3 procent.

– Den aktuella räntenivån skapar en större säkerhet för Diös och ger en något lägre räntekostnad samt förbättrar kassaflödet i skuldportföljen, kommenterar Rolf Larsson, ekonomi- och finanschef i Diös.


För ytterligare information: Christer Sundin, VD, tel. 0770-33 22 00, 070-688 72 83 Rolf Larsson, Ekonomichef, tel. 0770-33 22 00, 070-666 14 83 Margaretha Bygdeståhl, Informationschef, tel. 0770-33 22 00, 070-345 01 25

Fakta Diös Fastigheter AB Bolaget bildades under april 2005. Diös Fastigheter förvärvar, förädlar, förvaltar och försäljer fastigheter med god lönsamhet och finns på marknaden från Borlänge i söder till Luleå i norr. Bolaget äger idag 131 fastigheter belägna på ett 15-tal orter. Den totala uthyrningsbara arean uppgår till cirka 680 000 kvm, och fastigheternas totala marknadsvärde uppgår till 5,3 Mdr. Nuvarande förvaltningskontor finns i Borlänge, Falun, Mora, Gävle, Sundsvall, Östersund, Skellefteå samt Luleå. Huvudkontoret ligger i Östersund. Diös aktie är noterad på Nasdaq OMX Nordiska Börs Stockholm, lista Small Cap. Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=1463938

Följande filer finns att ladda ned:
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=1463939

Show as PDF