Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Diös

Diös

Diös valberedning inför årsstämman 2012

08:00 / 16 September 2011 Diös Press release

Vid Diös Fastigheter AB (publ) årsstämma den 14 april 2011 beslutades att valberedningen, som bland annat ska lämna förslag till styrelseledamöter, ska bestå av företrädare för de fyra största aktieägarna. Namnen på valberedningens ledamöter samt de ägare dessa företräder ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman och baseras på det kända ägandet per den 15 september 2011.

I enlighet med beslutet har följande valberedning bildats: Björn Rentzhog (AB Persson Invest) Erik Paulsson (Brinova Inter AB) Per-Arne Rudbert (Humlegården Holding III AB) Göran Almberg (Lantbrukarnas Ekonomi AB)

Valberedningen representerar tillsammans cirka 57,28 procent av rösterna i Diös. Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan göra detta via e-post till eller brev till:

Diös Fastigheter AB, Valberedningen, Box 188, 831 22 Östersund senast den 15 februari 2012.


För ytterligare information: Christer Sundin, VD, tel. 0770-33 22 00, 070-688 72 83 Rolf Larsson, Ekonomichef, tel. 0770-33 22 00, 070-666 14 83 Margaretha Bygdeståhl, Informationschef, tel. 0770-33 22 00, 070-345 01 25

Fakta Diös Fastigheter AB Bolaget bildades under april 2005. Diös Fastigheter förvärvar, förädlar, förvaltar och försäljer fastigheter med god lönsamhet och finns på marknaden från Borlänge i söder till Luleå i norr. Bolaget äger idag 131 fastigheter belägna på 14 orter. Den totala uthyrningsbara arean uppgår till cirka 680 000 kvm, och fastigheternas totala marknadsvärde uppgår till 5,3 Mdr. Nuvarande förvaltningskontor finns i Borlänge, Falun, Mora, Gävle, Sundsvall, Östersund, Skellefteå samt Luleå. Huvudkontoret ligger i Östersund. Diös aktie är noterad på Nasdaq OMX Nordiska Börs Stockholm, lista Small Cap. Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=1464375

Följande filer finns att ladda ned:
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=1464376

Show as PDF