Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Diös

Diös

Below you will find current and archived press releases for your associated company. Navigate by selecting the year in the list below and click on the press release you want to read. Distribution takes place with a maximum of five minutes delay from press release.

Company News

Diös har sålt sitt innehav av egna aktier

Diös Fastigheter AB (publ) har per den 21 december sålt sitt
innehav om 500 000 egna aktier. Genomsnittspriset per aktie
uppgick till 34,825 ...

08:00 / 27 Dec Diös Press release

Diös valberedning inför årsstämman 2013

Följ oss på vår hemsida www.dios.seDenna information är sådan som Diös Fastigheter AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värde...

08:10 / 25 Oct Diös Press release

Diös fortsätter övertyga

• Periodens hyresintäkter uppgick till 971,5 Mkr (440,7)
• Förvaltningsresultatet uppgick till 260,8 Mkr (117,3)
• Värdeförändringar i fastigh...

08:00 / 25 Oct Diös Press release

Diös säljer mindre fastighet i Falun

Diös Fastigheter AB (publ) har sålt del av fastigheten Björken 8, i folkmun benämnd som Böndernas Hus, Parkgatan 5 i Falun. Fastigheten har en area om...

13:58 / 19 Sep Diös Press release

Högt tempo och starkt resultat i Diös

• Periodens hyresintäkter uppgick till 648,8 Mkr (296,6)
• Förvaltningsresultatet uppgick till 166,9 Mkr (80,9)
• Värdeförändringar i fastighe...

08:00 / 10 Jul Diös Press release

Diös avyttrar del av fastighet i Östersund

Diös Fastigheter AB (publ) har sålt del av fastigheten Kommunalmannen 4, i folkmun kallad Landstingsborgen, i Östersund Köpare är Frösö församling och...

13:34 / 1 Jun Diös Press release

Tre nya ledamöter i Diös styrelse

Vid Diös Fastigheter AB:s årsstämma den 2 maj 2012 beslutade stämman: – utdelning för år 2011 med 1,10 kr per aktie. Avstämningsdag för erhållande av ...

15:30 / 2 May Diös Press release

Bra start på 2012 för Diös

• Periodens hyresintäkter uppgick till 324,5 Mkr (148,1)
• Förvaltningsresultatet uppgick till 72,0 Mkr (32,1)
• Värdeförändringar i fastigheter uppgi...

08:29 / 25 Apr Diös Press release

TV4 intar inre hamnen i Sundsvall

Diös Fastigheter AB (publ) har tecknat nytt avtal med TV4-Gruppen för deras lokala Sundsvallskontor. I början av maj går flytten till det så kallade F...

09:45 / 18 Apr Diös Press release

Diös årsredovisning tillgänglig på hemsidan

Diös Fastigheters (publ) årsredovisning för 2011 finns nu att ladda ned från Diös hemsida, www.dios.se. I tryckt format beräknas årsredovisningen finn...

14:56 / 11 Apr Diös Press release

Nya organisationen i Diös är klar

Med anledning av Diös Fastigheters (publ) förvärv av Norrvidden den 30 december 2011 har en omorganisation genomförts i bolaget.Den nya organisationen...

13:00 / 30 Mar Diös Press release

Bokslutskommuniké januari - december 2011

.
Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=1605004Följande filer fi...

08:00 / 29 Feb Diös Press release

Diös säljer industrifastigheter i Skellefteå

Diös Fastigheter AB (publ) avyttrar fastigheterna Motorn 8 och 9, med adress Verkstadsvägen 15 – 17 i Hammarängens industriområde i Skellefteå. Byggna...

09:51 / 15 Feb Diös Press release

Skopunkten öppnar butik i Flanör

I slutet av mars öppnar Skopunkten en 400 kvm stor fullsortimentsbutik i citygallerian Flanör i Gävle. Gävleborna kan då glädjas åt att kunna ta del a...

09:15 / 31 Jan Diös Press release

Diös avyttrar mindre tomträtt i Sundsvall

Diös Fastigheter AB (publ) säljer, med tillträde den 1 februari 2012, tomträtten Sundsvall Kanonen 1 belägen vid gamla LV5 i Sundsvall. Byggnaden har ...

15:07 / 20 Jan Diös Press release

Ledningsgruppen utsedd i det nya Diös

Diös VD Christer Sundin har utsett ny ledningsgrupp för det sammanslagna bolaget,Diös och Norrvidden, vilken består av följande representanter.Christe...

11:55 / 20 Jan Diös Press release

Diös säkrar drygt 50 procent i låneportföljen

Mot bakgrund av det nuvarande låga ränteläget för långa räntor har Diös valt att räntesäkra ytterligare en del av låneportföljen genom att ingå ett 5-...

10:00 / 18 Jan Diös Press release

Diös avyttrar fastighet i Borlänge

Diös Fastigheter AB (publ) säljer med tillträde den 1 februari 2012, fastigheten Bordet 1, Borlänge. Fastigheten omfattar 3 645 kvm och köpeskillingen...

09:45 / 13 Jan Diös Press release