Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Diös

Diös

Diös avyttrar mindre tomträtt i Sundsvall

15:07 / 20 January 2012 Diös Press release

Diös Fastigheter AB (publ) säljer, med tillträde den 1 februari 2012, tomträtten Sundsvall Kanonen 1 belägen vid gamla LV5 i Sundsvall. Byggnaden har en area om 1 487 kvm. Köpeskillingen uppgår till 2,2 Mkr och köpare är Torbjörn Kempe.

– Det här är en affär, helt i linje med vår strategi, att renodla portföljen från singelfastigheter i perifera lägen, kommenterar Christer Sundin, Diös VD, affären.


För ytterligare information: Christer Sundin, VD, tel. 0770-33 22 00, 070-688 72 83 Rolf Larsson, Ekonomichef, tel. 0770-33 22 00, 070-666 14 83

Fakta Diös Fastigheter AB Bolaget bildades under april 2005. Diös Fastigheter förvärvar, förädlar, förvaltar och försäljer fastigheter med god lönsamhet och finns på marknaden från Borlänge i söder till Luleå i norr. Bolaget äger idag 383 fastigheter belägna på 15 orter. Den totala uthyrningsbara arean uppgår till cirka 1 500 000 kvm, och fastigheternas totala marknadsvärde uppgår till 11,1 Mdr. Nuvarande förvaltningskontor finns i Borlänge, Falun, Mora, Gävle, Sundsvall, Östersund, Skellefteå, Umeå samt Luleå. Huvudkontoret ligger i Östersund. Diös aktie är noterad på Nasdaq OMX Nordiska Börs Stockholm, lista Mid Cap. Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=1568272

Följande filer finns att ladda ned:
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=1568273

Show as PDF