Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Diös

Diös

Diös säkrar drygt 50 procent i låneportföljen

10:00 / 18 January 2012 Diös Press release

Mot bakgrund av det nuvarande låga ränteläget för långa räntor har Diös valt att räntesäkra ytterligare en del av låneportföljen genom att ingå ett 5-årigt ränteswapavtal. Den totala räntesäkringen omfattar drygt 50 procent av utestående lånevolym.

Avtalet har ingåtts på en räntenivå om 1,95 procent.

– Genom att säkra upp stora delar av skuldportföljen, utifrån den aktuella räntenivån, får vi en något lägre räntekostnad och skapar därmed en större säkerhet för Diös, säger bolagets ekonomi- och finanschef Rolf Larsson.  

Följ oss på vår hemsida www.dios.se

Denna information är sådan som Diös Fastigheter AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande kl. 10.00 den 18 januari 2012.

Fakta Diös Fastigheter AB Bolaget bildades under april 2005. Diös Fastigheter förvärvar, förädlar, förvaltar och försäljer fastigheter med god lönsamhet och finns på marknaden från Borlänge i söder till Luleå i norr. Bolaget äger idag 383 fastigheter belägna på 15 orter. Den totala uthyrningsbara arean uppgår till cirka 1 500 000 kvm, och fastigheternas totala marknadsvärde uppgår till 11,1 Mdr. Nuvarande förvaltningskontor finns i Borlänge, Falun, Mora, Gävle, Sundsvall, Östersund, Skellefteå, Umeå samt Luleå. Huvudkontoret ligger i Östersund. Diös aktie är noterad på Nasdaq OMX Nordiska Börs Stockholm, lista Mid Cap. Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=1565576

Följande filer finns att ladda ned:
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=1565577

Show as PDF