Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Diös

Diös

Diös fortsätter övertyga

08:00 / 25 October 2012 Diös Press release

• Periodens hyresintäkter uppgick till 971,5 Mkr (440,7)

• Förvaltningsresultatet uppgick till 260,8 Mkr (117,3)

• Värdeförändringar i fastigheter uppgick till 62,2 Mkr (123,6)

• Fastigheternas bokförda värden uppgick till 11 699,4 Mdr (5 276,2)

• Resultat per aktie uppgick till 2,47 Kr (3,61)¹

• Eget kapital per aktie uppgick till 37,77 kr (42,61)¹

¹ Antal aktier vid periodens utgång 74 729 134 (37 364 567)

Diös Fastigheter AB (publ) fortsätter sin positiva trend med att leverera ett starkt förvaltningsresultat.

För årets första nio månader uppgår förvaltningsresultatet till 260,8 Mkr (117,3). Även bolagets nettouthyrning påvisar ökade intäkter om än i något svagare takt, en fullt naturlig effekt efter sommarens semestermånader. Under hösten har så förfrågningarna åter tagit fart vilket kommer att få en resultatpåverkan längre fram.

- Perioden präglas för övrigt av den betydande integreringsprocess som genomförs i bolaget, säger Diös VD, Christer Sundin. Arbetet löper enligt plan och det är med stolthet vi kan se att ett flertal av våra nyckeltal samtidigt har stärkts under perioden där exempelvis överskottsgraden ökat till 59,5 procent (58,4). Vi upplever en stabil utveckling med god efterfrågan på vår norrländska hyresmarknad vilket återspeglar sig i den ekonomiska uthyrningsgraden som är nu fullt jämförbar mot föregående år 88,9 procent (89,0). Slutligen kan nämnas att kassaflödet per aktie ökat till 3,46 kronor (3,08). Denna positiva känsla tar vi med oss i in i årets sista kvartal, avslutar Christer Sundin.


För ytterligare information: Christer Sundin, VD, tel. 0770-33 22 00, 070-688 72 83 Rolf Larsson, Ekonomichef, tel. 0770-33 22 00, 070-666 14 83 Margaretha Bygdeståhl, Informationschef, tel. 0770-33 22 00, 070-345 01 25

Fakta Diös Fastigheter AB Bolaget bildades under april 2005. Diös Fastigheter för­värvar, förädlar, förvaltar och försäljer fastigheter med god lönsamhet, på marknaden från Borlänge i söder till Luleå i norr. Bolaget äger 379 fastigheter belägna på 15 orter. Den totala uthyrningsbara ytan uppgår till cirka 1 500 000 kvm, och fastigheternas totala marknadsvärde uppgår till cirka 11,7 Mdr. Diös är numera indelad i sex stycken marknadsområden med mo kontor i, Falun, Gävle, Sundsvall, Östersund, Umeå, samt Luleå. Huvudkontoret ligger i Östersund. Diös aktie är noterad på Nasdaq OMX Nordiska Börs Stockholm, lista Mid Cap. .

 


Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=1833042

Följande filer finns att ladda ned:
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=1833044

Show as PDF