Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Diös

Diös

Diös säljer tomträtt i Östersund till Reaxcer AB

09:35 / 10 October 2012 Diös Press release

Diös Fastigheter AB (publ) har sålt tomträtten till Östersund Niten 1.

Arean är 1 400 kvm kallager, idag vakant. Köpare är Reaxcer AB, och köpeskillingen uppgår till 2,3 Mkr. Tillträde sker den 10 oktober 2012.

– Detta är en typisk verksamhetsbyggnad, och det känns därför naturligt att tillgodose Reaxcers önskemål om att förvärva tomträtten för användning i egen verksamhet, säger Diös affärsutvecklingschef, Hans Axelsson.

– Vi är glada att ha genomfört detta förvärv som passar väl in i våra planer på ett logistikcentrum i Lungvik. Kallagret med omnejd kommer vi att använda främst som omlastningsterminal mellan tåg och lastbil, säger Reaxcers VD, Mikael Martinsson.

Följ oss på vår hemsida www.dios.se


För ytterligare information: Hans Axelsson, chef Affärsutveckling, Diös fastigheter tel. 0770 – 33 22 00, 060 – 13 76 26 Mikael Martinsson, VD, Reaxcer AB, tel. 070-677 99 71

Fakta Diös Fastigheter AB Bolaget bildades under april 2005. Diös Fastigheter för­värvar, förädlar, förvaltar och försäljer fastigheter med god lönsamhet, på marknaden från Borlänge i söder till Luleå i norr. Bolaget äger 380 fastigheter belägna på 15 orter. Den totala uthyrningsbara ytan uppgår till cirka 1 500 000 kvm, och fastigheternas totala marknadsvärde uppgår till cirka 11,7 Mdr. Diös är numera indelad i sex stycken marknadsområden med mo kontor i, Falun, Gävle, Sundsvall, Östersund, Umeå, samt Luleå. Huvudkontoret ligger i Östersund. Diös aktie är noterad på Nasdaq OMX Nordiska Börs Stockholm, lista Mid Cap. . Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=1813562

Följande filer finns att ladda ned:
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=1813563

Show as PDF