Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Diös

Diös

Diös valberedning inför årsstämman 2013

08:10 / 25 October 2012 Diös Press release

Följ oss på vår hemsida www.dios.se

Denna information är sådan som Diös Fastigheter AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande kl. 08:10, 25 oktober 2012

Vid Diös Fastigheter AB (publ) årsstämma den 2 maj 2012 beslutades att valberedningen, som bland annat lämnar förslag till styrelseledamöter, ska bestå av företrädare för de fyra största aktieägarna. Namnen på valberedningens ledamöter samt de ägare dessa företräder ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman och baseras på det kända ägandet per den 15 september 2012.

I enlighet med beslutet har följande valberedning bildats: AB Persson Invest – Bob Persson Humlegården Holding III AB - Per-Arne Rudbert Klövern – Fredrik Svensson Brinova Inter AB – Bo Forsén

Valberedningen representerar tillsammans cirka 53,59 procent av rösterna i Diös. Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan göra detta via e-post till eller brev till:

Diös Fastigheter AB, Valberedningen, Box 188, 831 22 Östersund senast den 15 februari 2013.

Följ oss på vår hemsida www.dios.se

Denna information är sådan som Diös Fastigheter AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande kl. 08:10, 25 oktober 2012


För ytterligare information: Christer Sundin, VD, tel. 0770-33 22 00, 070-688 72 83 Rolf Larsson, Ekonomichef, tel. 0770-33 22 00, 070-666 14 83 Margaretha Bygdeståhl, Informationschef, tel. 0770-33 22 00, 070-345 01 25

Fakta Diös Fastigheter AB Bolaget bildades under april 2005. Diös Fastigheter för­värvar, förädlar, förvaltar och försäljer fastigheter med god lönsamhet, på marknaden från Borlänge i söder till Luleå i norr. Bolaget äger 379 fastigheter belägna på 15 orter. Den totala uthyrningsbara ytan uppgår till cirka 1 500 000 kvm, och fastigheternas totala marknadsvärde uppgår till cirka 11,7 Mdr. Diös är numera indelad i sex stycken marknadsområden med mo kontor i, Falun, Gävle, Sundsvall, Östersund, Umeå, samt Luleå. Huvudkontoret ligger i Östersund. Diös aktie är noterad på Nasdaq OMX Nordiska Börs Stockholm, lista Mid Cap. . Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=1833097

Följande filer finns att ladda ned:
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=1833098

Show as PDF