Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Diös

Diös

Diös avyttrar fastigheter för 140 Mkr i Sundsvall

08:00 / 26 November 2012 Diös Press release

Diös Fastigheter AB (publ) har tecknat avtal om försäljning av två stycken registerfastigheter, Mercurius 5 och 12, i Sundsvall. Fastigheterna som ligger på nedre delen av Storgatan består av objekten Mercurius 5, 11 och 12, Minerva 4 och 6 samt Bacchus 10, och omfattar en area om ca 16 300 kvm. Försäljningen sker i bolagsform till ett underliggande fastighetsvärde om 140 Mkr, vilket är ca 24 Mkr mer än senaste värdering. Köpare är Tvättbjörnen Förvaltning AB och tillträde sker när erforderlig fastighetsbildning är klar.

– Det här är en bra affär för Diös, säger Hans Axelsson, chef för affärsutveckling. Genom försäljningen skapar vi oss utrymme för nya investeringar och kan på så vis vara en engagerad part för Sundsvalls centrumutveckling.

För mer information:

Följ oss på vår hemsida www.dios.se

Denna information är sådan som Diös Fastigheter AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande kl. 08:00 den 26 november 2012.


För ytterligare information: Christer Sundin, VD, tel. 0770-33 22 00, 070-688 72 83 Hans Axelsson, tel. 0770-33 22 00, 010 470 95 04

Fakta Diös Fastigheter AB Bolaget bildades under april 2005. Diös Fastigheter för­värvar, förädlar, förvaltar och försäljer fastigheter med god lönsamhet, på marknaden från Borlänge i söder till Luleå i norr. Bolaget äger 373 fastigheter belägna på 15 orter. Den totala uthyrningsbara ytan uppgår till cirka 1 500 000 kvm, och fastigheternas totala marknadsvärde uppgår till cirka 11,6 Mdr. Diös är numera indelad i sex stycken marknadsområden med mo kontor i, Falun, Gävle, Sundsvall, Östersund, Umeå, samt Luleå. Huvudkontoret ligger i Östersund. Diös aktie är noterad på Nasdaq OMX Nordiska Börs Stockholm, lista Mid Cap. . Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=1866374

Följande filer finns att ladda ned:
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=1866375

Show as PDF