Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Diös

Diös

Diös årsredovisning tillgänglig på hemsidan

14:56 / 11 April 2012 Diös Press release

Diös Fastigheters (publ) årsredovisning för 2011 finns nu att ladda ned från Diös hemsida, www.dios.se. I tryckt format beräknas årsredovisningen finnas tillgänglig från och med den 19 april 2012.

Den tryckta Årsredovisningen går att beställas genom vår växel tel. 0770 – 33 22 00 alternativt via vår hemsida.

Diös Fastigheter (publ)

Följ oss gärna på www.dios.se


För ytterligare information: Christer Sundin, VD, tel. 0770-33 22 00, 070-688 72 83 Rolf Larsson, Ekonomichef, tel. 0770-33 22 00, 070-666 14 83 Margaretha Bygdeståhl, Informationschef, tel. 0770-33 22 00, 070-345 01 25

Fakta Diös Fastigheter AB Bolaget bildades under april 2005. Diös Fastigheter förvärvar, förädlar, förvaltar och försäljer fastigheter med god lönsamhet och finns på marknaden från Borlänge i söder till Luleå i norr. Bolaget äger idag 383 fastigheter belägna på 15 orter. Den totala uthyrningsbara arean uppgår till cirka 1 500 000 kvm, och fastigheternas totala marknadsvärde uppgår till 11,6 Mdr. Nuvarande förvaltningskontor finns i Borlänge, Falun, Mora, Gävle, Sundsvall, Östersund, Skellefteå, Umeå samt Luleå. Huvudkontoret ligger i Östersund. Diös aktie är noterad på Nasdaq OMX Nordiska Börs Stockholm, lista Mid Cap. Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=1651171

Följande filer finns att ladda ned:
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=1651172

Show as PDF