Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Diös

Diös

Diös miljöcertifierar ytterligare en fastighet

13:29 / 29 June 2012 Diös Press release

Diös Fastigheter AB (publ) har miljöcertifierat fastigheten Penningen 9 på Storgatan 25-27 i Sundsvall. Certifieringen har utfärdats av Sweden Greenbuilding som riktar sig mot företag, fastighetsägare och förvaltare som vill effektivisera energianvändningen i sina lokaler.

Diös arbetar kontinuerligt med att inventera sitt bestånd i syfte att identifiera fastigheter som kan miljöcertifieras enligt Greenbuildings krav. Redan 2010 miljöcertifierade Diös 3 fastigheter och nu intensifieras projektet med fler potentiella fastigheter.

-      Som fastighetsägare har vi ett stort ansvar att vårt bestånd orsakar så liten negativ miljöpåverkan som möjligt, anser Nils Nyström chef för förvaltningsstöd på Diös Fastigheter. Vi analyserar därför våra fastigheter för att se var vi med rimlig insats kan uppnå den positiva effekten. Den stora energibesparingen i fastigheten Penningen är möjlig tack vare ombyggnationer för nya hyresgäster, fortsätter Nils.

Enligt Energimyndigheten kommer cirka 25% av Sveriges totala energianvändning (uppvärmning och varmvatten) från kontors-, affärs- och offentliga lokaler. Diös kan därför som stor fastighetsägare i norra Sverige vara med och påverka den utvecklingen genom den här typen av projekt.

-      En miljöklassificering är ett sätt för oss att visa att Diös prioriterar miljöfrågorna och det medför även en kvalitetssäkring av utlovad energibesparing. En annan positiv effekt är att det blir enklare att förstå och kommunicera den här typen av frågor till våra hyresgäster, avslutar Nils.

Kravet för att en byggnad ska kunna certifieras enligt Greenbuilding är att byggnaden använder 25% mindre energi än tidigare eller jämfört med nybyggnadskraven i Boverkets Byggregler. Hittills har ca 250 fastigheter miljöcertifierats enligt Greenbuilding i Sverige.

Greenbuilding är ett EU-initiativ som lanserades 2004 för att snabba på energieffektiviseringen i bygg- och fastighetssektorn.

För ytterligare information: Nils Nyström, chef förvaltningsstöd Diös Fastigheter AB tel. 0770 – 33 22 00, 063 – 663 04 18Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=1725793

Följande filer finns att ladda ned:
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=1725794

Show as PDF