Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Diös

Diös

En mindre affär för Diös med stor betydelse för Falun

14:26 / 1 June 2012 Diös Press release

Diös Fastigheter AB (publ) har sålt fastigheten Västra Falun 13, belägen i centrala Falun. Köpare är Västra Falun Fastighets AB, ett av Falu kommun helägt fastighetsbolag. Köpeskillingen uppgår till 800 000 kr, och tillträde sker idag.

– Affären möjliggör att kommunen kan fortsätta arbetet med en planerad större exploatering av det aktuella kvarteret, säger Hans Axelsson, chef för Affärsutveckling på Diös och Jonny Gahnshag, ordförande i Västra Falun Fastighets AB. Det känns positivt att Diös på så vis kan medverka till Faluns fortsatta utveckling, avslutar Hans Axelsson.

Besök gärna vår hemsida www.dios.se


För ytterligare information: Hans Axelsson, chef Affärsutveckling, Diös fastigheter tel. 0770 – 33 22 00, 060 – 13 76 26

Fakta Diös Fastigheter AB Bolaget bildades under april 2005. Diös Fastigheter för­värvar, förädlar, förvaltar och försäljer fastigheter med god lönsamhet, på marknaden från Borlänge i söder till Luleå i norr. Bolaget äger 381 fastigheter belägna på 15 orter. Den totala uthyrningsbara ytan uppgår till cirka 1 509 000 kvm, och fastigheternas totala marknadsvärde uppgår till cirka 11,6 Mdr. Diös är numera indelad i sexmarknadsområden med mo kontor i, Falun, Gävle, Sundsvall, Östersund, Umeå, samt Luleå. Huvudkontoret ligger i Östersund. Diös aktie är noterad på Nasdaq OMX Nordiska Börs Stockholm, lista Mid Cap. . Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=1700780

Följande filer finns att ladda ned:
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=1700781

Show as PDF