Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Diös

Diös

Kommunal grundskola flyttar in på Frösö Strand

09:33 / 7 June 2012 Diös Press release

Diös Fastigheter AB (publ) har tecknat ett 10-årigt avtal med Östersunds Kommun gällande grundskola f-3, förskoleklass t.o.m. årskurs tre, på Frösö Strand. Lokalen omfattar ca 1 700 kvm med första inflyttning den 1:a oktober.

I Östersund råder överlag ett överskott på skollokaler, men det populära Frösön är ett undantag där behovet av barnomsorg ständigt ökat under senare år.

-      För att möta det växande behovet startar vi till hösten tre förskoleklasser i nya lokaler på Frösö Strand, berättar Patric Bergström, lokalsamordnare på barn- och ungdomsförvaltningen på Östersunds Kommun. Vi kommer växa successivt år från år så vi fr o m hösten 2014 planeras för elever ändå upp till årskurs 3. Att erbjuda en bra arbetsmiljö för både elever och personal har hög prioritet, vilket vi kan skapa här på Frösö Strand, fortsätter Patric.

Skolan tillhör den närliggande Östbergsskolan där eleverna sedan fortsätter i de äldre årskurserna. Närheten mellan skolorna och miljön spelade stor roll i valet av nya undervisningslokaler.

-      Vi bygger nu om i Klockhuset för att möta de behov och önskemål som kommunen har, berättar Patrik Jonasson, marknadsområdeschef på Diös Jämtland. Förutom själva undervisningslokalerna iordningställer vi även skolgården med utrymme och utrustning för lek och idrott. Det känns roligt att Frösö Strand får spela en så viktig roll och nu välkomna nya, väldigt unga hyresgäster i vår intressanta flora av olika verksamheter, avslutar Patrik.

Frösö Strand, det gamla sjukhusområdet, har genom åren utvecklats till en renodlad företagspark med inriktning mot klustren hälsa, utbildning och IT-kompetens. Den attraktiva miljön och närhet till samarbetspartner är mervärden som prioriteras högt bland hyresgäster. Diös har planer att utveckla området ytterligare för att möta framtidens företagande.   

Följ oss på vår hemsida www.dios.se

För ytterligare information: Patrik Jonasson, marknadsområdeschef Diös Jämtland tel. 0770 – 33 22 00, 063 – 55 52 66 Patric Bergström, lokalsamordnare barn- och ungdomsförvaltningen Östersunds Kommun: 070 – 570 79 04Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=1706394

Följande filer finns att ladda ned:
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=1706395

Show as PDF