Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Diös

Diös

Diös säljer mindre fastighet i Falun

13:58 / 19 September 2012 Diös Press release

Diös Fastigheter AB (publ) har sålt del av fastigheten Björken 8, i folkmun benämnd som Böndernas Hus, Parkgatan 5 i Falun. Fastigheten har en area om 1 100 kvm, ytor som idag är vakanta.

Köpare är Falubjörken 8 AB, och köpeskillingen uppgår till 3,0 Mkr. Tillträde sker den dag avstyckning vunnit laga kraft.

– Fastigheten är lite av en udda fågel i vårt bestånd och värd ett bra omhändertagande, vilket vi möjliggör med den här affären, säger Diös affärsutvecklingschef, Hans Axelsson.

Följ oss på vår hemsida www.dios.se


För ytterligare information: Hans Axelsson, chef Affärsutveckling, Diös fastigheter tel. 0770 – 33 22 00, 060 – 13 76 26

Fakta Diös Fastigheter AB Bolaget bildades under april 2005. Diös Fastigheter för­värvar, förädlar, förvaltar och försäljer fastigheter med god lönsamhet, på marknaden från Borlänge i söder till Luleå i norr. Bolaget äger 381 fastigheter belägna på 15 orter. Den totala uthyrningsbara ytan uppgår till cirka 1 500 000 kvm, och fastigheternas totala marknadsvärde uppgår till cirka 11,7 Mdr. Diös är numera indelad i sex stycken marknadsområden med mo kontor i, Falun, Gävle, Sundsvall, Östersund, Umeå, samt Luleå. Huvudkontoret ligger i Östersund. Diös aktie är noterad på Nasdaq OMX Nordiska Börs Stockholm, lista Mid Cap. . Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=1791650

Följande filer finns att ladda ned:
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=1791651

Show as PDF