Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Diös

Diös

Below you will find current and archived press releases for your associated company. Navigate by selecting the year in the list below and click on the press release you want to read. Distribution takes place with a maximum of five minutes delay from press release.

Company News

Nytt dragplåster till Borlänge centrum

Diös Fastigheter tecknar ett tioårigt avtal med pub- och restaurangkedjan Pitcher's vid Sveatorget i Borlänge. Kontraktsvärdet är cirka 9,5 miljon...

08:00 / 18 Dec Diös Press release

Diös skapar rum för framtid i Östersund

december 2014 flyttar Arbetsmarknadsenheten, Navigatorcentrum och LärCentrum i Östersund ihop i nyrenoverade Diös-lokaler. Det femåriga kontrakte...

08:51 / 3 Dec Diös Press release

Diös tecknar avtal med Ramböll

Diös har tecknat ett avtal med Ramböll som löper till 2023. Avtalet som träder i kraft den 1 mars 2015 omfattar 1477 kvm kontorsyta i en av Diös m...

10:00 / 25 Nov Diös Press release

Diös utökar avtal med Arbetsförmedlingen

Arbetsförmedlingen utökar sin verksamhet och väljer Östersund som etableringsort för den nya enheten för ersättningsprövning. Avtalet med Diös omf...

15:18 / 17 Nov Diös Press release

Delårsrapport januari-september 2014

Diös redovisar ett förvaltningsresultat för perioden som är 49 mkr bättre än motsvarande period föregående år. Det motsvarar en förbättring om 18 ...

08:00 / 24 Oct Diös Press release

Förändring i Diös valberedning

Eva Gottfridsdotter-Nilsson ersätter Sofia Aulin som representant för Länsförsäkringar Fondförvaltning i Diös valberedning. Eva är vd för Länsförs...

13:49 / 13 Oct Diös Press release

Diös säljer fastighet i centrala Gävle

Diös Fastigheter AB säljer fastigheten Norr 26:1 på Nygatan/Hattmakargatan i centrala Gävle till Brynäs Näringsfastigheter AB. Kontraktvärdet är 1...

15:33 / 17 Sep Diös Press release

Diös tecknar grönt avtal med Länsstyrelsen

Länsstyrelsen i Dalarna förnyar sitt avtal med Diös i fastigheten på Åsgatan 38 i centrala Falun. Det femåriga avtalet är ett så kallat Grönt Hyre...

08:00 / 3 Sep Diös Press release

Diös säljer fastighet till HSB Produktion

Detaljplaneändringen för fastigheten Solhöjden 31 i Sundsvall har vunnit laga kraft. Den nya detaljplanen medger bostadsproduktion och därmed har ...

08:00 / 2 Sep Diös Press release

Diös tecknar utökat avtal med Swedbank

Swedbank tecknar ett utökat avtal med Diös i fastigheten Frösö 3:7 på Frösö Strand i Östersund. Det är ett 2,5-årigt avtal som omfattar cirka 800 ...

08:00 / 22 Aug Diös Press release

Efterfrågad nyetablering i Luleå

Diös har slutit ett femårigt avtal med modeföretaget Dea Axelssons i Smedjan Galleria i Luleå. Lokalen om cirka 500 kvadratmeter kommer att vara f...

10:10 / 21 Aug Diös Press release

Ny koncernledning för Diös

Sedan Diös nya vd, Knut Rost, tillträdde våren 2014 har bolaget genomfört en översyn av verksamheten som bland annat har resulterat i en förändrad...

16:00 / 10 Jul Diös Press release

Starkare nyckeltal för Diös

Perioden i korthet:
Periodens hyresintäkter uppgick till 649 mkr (644)
Förvaltningsresultatet uppgick till 207 mkr (173)
Nettou...

08:00 / 7 Jul Diös Press release

Diös förvärvar fastighet i Mora

Diös förvärvar den centralt belägna butiksfastigheten Stranden 19:5 i Mora med tillträde den 4 juni 2014. Säljare är Cornerstone från deras fond N...

14:52 / 4 Jun Diös Press release

Stabil start för Diös

Kvartalet i korthet:
Periodens hyresintäkter uppgick till 322 mkr (324)
Förvaltningsresultatet uppgick till 93 mkr (71)
Värdefö...

08:04 / 29 Apr Diös Press release

Diös: Espressohouse etablerar sig i Norrland

Sundsvall är först ut när Espressohouse etablerar sig i
Norrland. Även i Östersund är det klart med etablering och flera
andra orter är med i di...

11:01 / 10 Jan Diös Press release