Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Diös

Diös

Förändring i Diös valberedning

13:49 / 13 October 2014 Diös Press release

Eva Gottfridsdotter-Nilsson ersätter Sofia Aulin som representant för Länsförsäkringar Fondförvaltning i Diös valberedning. Eva är vd för Länsförsäkringar Fondförvaltning och chef för fondbolaget på Länsförsäkringar AB.

De övriga medlemmarna i valberedningen är Bo Forsén (Brinova Inter AB), Bob Persson (AB Persson Invest) och Jonas Bengtsson (Bengtsson Tidning AB).

Diös erbjuder lokaler och bostäder på tillväxtorter i norra Sverige. Med ca 360 fastigheter, en uthyrningsbar yta om ca 1 500 000 kvm och ett marknadsvärde på ca 12 Mdr, är Diös norra Sveriges största privata fastighetsägare. Diös arbetar med ett långsiktigt hållbarhetsperspektiv för att skapa värden för hyresgäster och ägare. Bolagets aktie är noterad på Nasdaq OMX Nordiska Börs Stockholm, lista Mid Cap och har sedan starten 2005 haft en kontinuerlig värdetillväxt i fastighetsportföljen. Visionen är att vara den mest framgångsrika fastighetsägaren och att aktivt bidra till samhällsutvecklingen på den egna marknaden som sträcker sig från Luleå i norr till Borlänge i söder. Huvudkontoret ligger i Östersund.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/