Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Diös

Diös

Diös skapar rum för framtid i Östersund

08:51 / 3 December 2014 Diös Press release

 december 2014 flyttar Arbetsmarknadsenheten, Navigatorcentrum och LärCentrum i Östersund ihop i nyrenoverade Diös-lokaler. Det femåriga kontraktet med Östersunds kommun har ett kontraktsvärde om 7,6 miljoner kronor.

- Vår drivkraft är att skapa möjligheter tillsammans med våra hyresgäster. Tack vare vår breda fastighetsportfölj i centrala lägen, kunde vi möta Östersunds kommuns önskemål om att samlokalisera sina verksamheter, säger Lars-Göran Dahl, fastighetschef för Diös Fastigheter.

I lokalen bredvid har Diös Fastigheter och Östersunds kommun tecknat ett tvåårigt kontrakt för lokalisering av Integrationscentrums verksamhet.

Diös äger och utvecklar både kommersiella- och bostadsfastigheter på prioriterade tillväxtorter. Med cirka 360 fastigheter, en uthyrningsbar yta om cirka 1 500 000 kvm och ett marknadsvärde som uppgår till cirka 12 mdkr, är Diös norra Sveriges största privata fastighetsbolag. Vår marknad sträcker sig från Borlänge i söder till Luleå i norr. Huvudkontoret ligger i Östersund. Diös har sedan starten 2005 haft en kontinuerlig värdetillväxt i fastighetsportföljen och aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Mid Cap. Läs mer om Diös på www.dios.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/