Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Diös

Diös

Förbättrat förvaltningsresultat för 2013 och slutförd integration

08:01 / 26 February 2014 Diös Press release

En summering av 2013 visar på ett förbättrat förvaltningsresultat, 19 sålda fastigheter, stärkta nyckeltal och genomförd integration.

  • Årets hyresintäkter uppgick till 1 292 mkr (1 300)
  • Förvaltningsresultatet uppgick till 354 mkr (340)
  • Värdeförändringar fastigheter uppgick till -24 mkr (189)
  • Resultat per aktie uppgick till 4,32 kr (5,73)
  • Eget kapital per aktie uppgick till 43,29 kr (41,30)
  • Styrelsen föreslår en utdelning om 2,30 kr per aktie (2,30)

Förvaltningsresultatet för 2013 uppgick till 354 mkr (340). Resultatet har belastats med omstrukturerings-kostnader om 26 miljoner med anledning av integrationen av Norrvidden som nu är slutförd. 2014 kommer att bli det år då vi börjar räkna hem investeringarna.

– Vi ser med stor tillförsikt på utvecklingen på vår marknad där Luleå, Umeå och Gävle utmärkt sig särskilt positivt när det gäller tillväxt under 2013. Diös är väl positionerat på tillväxtorter i norra Sverige, där vi tror på en fortsatt positiv utveckling, säger Christer Sundin, Diös.

För ytterligare information: 
Christer Sundin, VD, tel. 0770-33 22 00, 070-688 72 83 
Rolf Larsson, ekonomichef. Tel. 0770-33 22 00, 070-666 14 83

Diös erbjuder lokaler och bostäder på tillväxtorter i norra Sverige. Med ca 360 fastigheter, en uthyrningsbar yta om ca 1 500 000 kvm och ett marknadsvärde på ca 11,8 Mdr, är Diös norra Sveriges största privata fastighetsägare. Diös arbetar med ett långsiktigt hållbarhetsperspektiv för att skapa värden för hyresgäster och ägare. Bolagets aktie är noterad på Nasdaq OMX Nordiska Börs Stockholm, lista Mid Cap och har sedan starten 2005 haft en kontinuerlig värdetillväxt i fastighetsportföljen. Visionen är att vara den mest framgångsrika fastighetsägaren och att aktivt bidra till samhällsutvecklingen på den egna marknaden som sträcker sig från Luleå i norr till Borlänge i söder. Huvudkontoret ligger i Östersund.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/