Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Diös

Diös

Diös inkluderas i EPRA index (European Public Real Estate Association)

12:01 / 7 March 2014 Diös Press release

Östersund 2014-03-07. Diös har informerats om att Diös kommer att ingå i EPRA NAREIT index från och med 24 mars 2014. FTSE EPRA/NAREIT Global Real Estate Index ses som det ledande riktmärket för börsnoterade fastighetsinvesteringar.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Christer Sundin, VD per telefon 070-688 72 83 eller
Rolf Larsson, CFO per telefon 070-666 14 83

Informationen är sådan som Diös skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 7 mars 2014 klockan 12:00.

Diös Fastigheter AB (publ)
Box 188, 831 22 Östersund

Tel: 070-33 22 00

Organisationsnummer: 556501-1771
Säte: Östersund, Sweden

Diös erbjuder lokaler och bostäder på tillväxtorter i norra Sverige. Med ca 360 fastigheter, en uthyrningsbar yta om ca 1 500 000 kvm och ett marknadsvärde på ca 11,8 Mdr, är Diös norra Sveriges största privata fastighetsägare. Diös arbetar med ett långsiktigt hållbarhetsperspektiv för att skapa värden för hyresgäster och ägare. Bolagets aktie är noterad på Nasdaq OMX Nordiska Börs Stockholm, lista Mid Cap och har sedan starten 2005 haft en kontinuerlig värdetillväxt i fastighetsportföljen. Visionen är att vara den mest framgångsrika fastighetsägaren och att aktivt bidra till samhällsutvecklingen på den egna marknaden som sträcker sig från Luleå i norr till Borlänge i söder. Huvudkontoret ligger i Östersund.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/