Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Diös

Diös

Starkare nyckeltal för Diös

08:00 / 7 July 2014 Diös Press release

Perioden i korthet:
  • Periodens hyresintäkter uppgick till 649 mkr (644)
  • Förvaltningsresultatet uppgick till 207 mkr (173)
  • Nettouthyrningen uppgick till 20 mkr (-1)
  • Värdeförändringar i fastigheter uppgick till -33 mkr (-63)
  • Värdeförändringen av finansiella instrument uppgick till -57 mkr (96)
  • Resultatet per aktie uppgick till 1,16 kr (2,24)

Förvaltningsresultatet var 34 mkr bättre jämfört med samma period föregående år. Vårt fortsatta fokus på renodling av befintlig fastighetsportfölj, effektivare och aktivare förvaltning med ökat fokus på uthyrning av vakanta lokaler ger positivt genomslag. Detta motsvarar en förbättring i förvaltningsresultatet med cirka 20 procent. Aktiviteten på marknaden har varit hög och med ett ökat fokus på vakanser uppnår vi en nettouthyrning under första halvåret på cirka 20 mkr.

Periodens hyresintäkter uppgick till 649 mkr (644), med ett förbättrat driftöverskott till 376 mkr (365) vilket ger en ökning i överskottsgrad med 1,2 procent.

De finansiella nyckeltalen fortsätter att styras i en positiv riktning med en belåningsgrad på 63,9 procent (66,3) och en soliditet på 26,0 procent (25,8).

Fastigheternas orealiserade värdeförändring uppgick till minus 33 mkr där förändringen i huvudsak är hänförlig till ett fåtal fastigheter. Här pågår sedan en tid utvecklingsarbeten för befintliga verksamheter och nya hyresgäster.

- Vårt ökade fokus på förbättringar av samtliga resultatposter gör att den goda utvecklingen under 2014 fortsätter. Överskottsgraden ökar genom effektivare och aktivare förvaltning. Vi fortsätter med våra lönsamma energieffektiviseringar och fokuserar på en hög hyresaktivitet som kommer att ge ytterligare förbättrad uthyrningsgrad. Vår översyn av kapitalstruktur och ändrade villkor kommer att skapa mindre riskexponering och sänkta kapitalkostnader, säger Knut Rost, vd för Diös.

Diös erbjuder lokaler och bostäder på tillväxtorter i norra Sverige. Med ca 360 fastigheter, en uthyrningsbar yta om ca 1 500 000 kvm och ett marknadsvärde på ca 12 Mdr, är Diös norra Sveriges största privata fastighetsägare. Diös arbetar med ett långsiktigt hållbarhetsperspektiv för att skapa värden för hyresgäster och ägare. Bolagets aktie är noterad på Nasdaq OMX Nordiska Börs Stockholm, lista Mid Cap och har sedan starten 2005 haft en kontinuerlig värdetillväxt i fastighetsportföljen. Visionen är att vara den mest framgångsrika fastighetsägaren och att aktivt bidra till samhällsutvecklingen på den egna marknaden som sträcker sig från Luleå i norr till Borlänge i söder. Huvudkontoret ligger i Östersund.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/