Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Diös

Diös

Diös säljer fastighet i centrala Gävle

15:33 / 17 September 2014 Diös Press release

Diös Fastigheter AB säljer fastigheten Norr 26:1 på Nygatan/Hattmakargatan i centrala Gävle till Brynäs Näringsfastigheter AB. Kontraktvärdet är 11,5 mkr och tillträdet sker 2014-09-17. De cirka 1 500 kvm består av kommersiella lokaler och en bostad.

Denna information är sådan som Diös Fastigheter AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande
kl. 15:30 den 17 september 2014.

Diös erbjuder lokaler och bostäder på tillväxtorter i norra Sverige. Med ca 360 fastigheter, en uthyrningsbar yta om ca 1 500 000 kvm och ett marknadsvärde på ca 12 Mdr, är Diös norra Sveriges största privata fastighetsägare. Diös arbetar med ett långsiktigt hållbarhetsperspektiv för att skapa värden för hyresgäster och ägare. Bolagets aktie är noterad på Nasdaq OMX Nordiska Börs Stockholm, lista Mid Cap och har sedan starten 2005 haft en kontinuerlig värdetillväxt i fastighetsportföljen. Visionen är att vara den mest framgångsrika fastighetsägaren och att aktivt bidra till samhällsutvecklingen på den egna marknaden som sträcker sig från Luleå i norr till Borlänge i söder. Huvudkontoret ligger i Östersund.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/