Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Diös

Diös

Diös Fastigheter fördubblar fastighetsbeståndet i Skellefteå

10:32 / 5 October 2015 Diös Press release

Diös Fastigheter förvärvar fem fastigheter om cirka 51 000 kvm i centrala Skellefteå. Säljare är Skellefteå kommun, Fastighets AB Polaris och Skellefteå Kraft.

- Affären är ett naturligt steg i vår strategi att koncentrera fastighetsbeståndet till centrala lägen på tillväxtorter i norra Sverige. Skellefteå uppfyller de kriterier vi ställer på våra satsningsorter och vi ser stora möjligheter att vara en aktiv part i utvecklingen av en attraktiv stad, säger Knut Rost, vd för Diös Fastigheter.

- För att nå målet om att bli 80 000 invånare behöver vi göra det möjligt för fler aktörer att utveckla handel och andra näringslivsverksamheter i staden och kommunen, säger Lorents Burman (S), kommunstyrelsens ordförande.

I och med förvärvet, som sker i bolagsform, fördubblar Diös Fastigheter sitt fastighetsinnehav till sammanlagt 104 000 kvm. Det underliggande fastighetsvärdet uppgår till 653 miljoner. Fastigheten består till 60 procent av kontor, 19 procent av hotell och 21 procent av övrigt. De största hyresgästerna är Skellefteå kommun, Scandic Hotels och Tieto. Den genomsnittliga kontraktslängden uppgår till 6,1 år.

Fastigheterna som ingår i affären är Hjorten 5, Sleipner 5, Sirius 16, Sirius 24 och Sirius 25. Diös Fastigheter tillträder den 1 december 2015.

Diös Fastigheter äger och utvecklar både kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter på prioriterade tillväxtorter. Med ett marknadsvärde om 12,5 mdkr, ett bestånd om 353 fastigheter och en uthyrningsbar yta om 1 420 tkvm, är visionen att vara den mest aktiva och efterfrågade fastighetsägaren på vår marknad. Marknaden sträcker sig från Borlänge till Luleå med huvudkontor i Östersund. Bolaget har sedan starten 2005 haft en kontinuerlig värdetillväxt i fastighetsportföljen och aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Mid Cap. Läs mer om Diös på www.dios.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/