Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Diös

Diös

Diös Fastigheter fortsätter att satsa i Sundsvall

08:00 / 5 October 2015 Diös Press release

2016 öppnar en helt ny butik portarna i centrala Sundsvall. Med ett spännande sortiment inom möbler och konfektion, med märken som idag inte finns i staden, bidrar butiken till utvecklingen av Stenstan.

- Handeln är ett viktigt inslag i totalupplevelsen av staden. Med en bra butiksmix och upplevelsebaserade erbjudanden vill vi fortsätta stärka Stenstans attraktionskraft, säger Lars-Göran Dahl, fastighetschef för Diös Fastigheter.

Avtalet är femårigt och kontraktsvärdet uppgår till cirka 3 miljoner kronor. Hyresgästen får tillgång till lokalerna redan den 1 oktober för att själv anpassa bytiksytorna. Diös Fastigheter bygger en ny entré från Storgatan.

Diös Fastigheter äger och utvecklar både kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter på prioriterade tillväxtorter. Med ett marknadsvärde om 12,5 mdkr, ett bestånd om 353 fastigheter och en uthyrningsbar yta om 1 420 tkvm, är visionen att vara den mest aktiva och efterfrågade fastighetsägaren på vår marknad. Marknaden sträcker sig från Borlänge till Luleå med huvudkontor i Östersund. Bolaget har sedan starten 2005 haft en kontinuerlig värdetillväxt i fastighetsportföljen och aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Mid Cap. Läs mer om Diös på www.dios.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/