Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Diös

Diös

Diös Fastigheter hyr ut till VOLT i Smedjan

09:10 / 13 October 2015 Diös Press release

Klädesbutiken VOLT har tecknat ett femårigt hyresavtal i Diös Fastigheters galleria Smedjan i Luleå. Värdet på avtalet som träder i kraft 1:a november uppgår till 3,7 miljoner.

Lokalytan uppgår till 206 kvm och ligger i fastigheten Abborren 11.

- Det är ett mycket trevligt tillskott för både Luleå och Smedjan att VOLT etablerar sig i staden, säger Ulf Boström, affärsområdeschef Norrbotten.

- Luleå är en ort där vi länge har letat efter "rätt" lokal. När vi erbjöds en del av den befintliga KappAhl-lokalen i Smedjan var saken klar. Jag ser verkligen fram emot öppningen den 3:e december, säger Toni Collin, vd för VOLT.

Diös Fastigheter äger och utvecklar både kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter på prioriterade tillväxtorter. Med ett marknadsvärde om 12,5 mdkr, ett bestånd om 353 fastigheter och en uthyrningsbar yta om 1 420 tkvm, är visionen att vara den mest aktiva och efterfrågade fastighetsägaren på vår marknad. Marknaden sträcker sig från Borlänge till Luleå med huvudkontor i Östersund. Bolaget har sedan starten 2005 haft en kontinuerlig värdetillväxt i fastighetsportföljen och aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Mid Cap. Läs mer om Diös på www.dios.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/