Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Diös

Diös

Diös Fastigheter tecknar tioårigt hyresavtal med Reebok-CCM i Malung

14:45 / 1 October 2015 Diös Press release

Reebok-CCM Hockey AB väljer att förnya sitt hyreskontrakt i fastigheten Mobyarna 113:4 i Malung. Kontraktsvärdet för de 12 500 kvm uppgår till 39 miljoner och avtalet träder i kraft den 1:a januari 2016. I fastigheten har Reebok-CCM Hockey sitt distributionscenter för Europa.

Diös Fastigheter gör en anpassning i fastigheten för att förbättra logistiken för hyresgästen.

- Vi är väldigt glada över att kunna förnya avtalet med Reebok-CCM och i samband med det tillgodose deras behov av bättre och effektivare logistiklösningar, säger Jessica Nyman, affärsområdeschef Dalarna.

- Det känns bra att fortsätta verksamheten i befintliga lokaler med de förbättringar som Diös Fastigheter kommer att göra, säger Carina Höijer, Operations & Finance Director Europé på Reebok-CCM Hockey AB.

Denna information är sådan som Diös Fastigheter AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande kl. 14.45 den 1 oktober 2015.

Diös Fastigheter äger och utvecklar både kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter på prioriterade tillväxtorter. Med ett marknadsvärde om 12 mdkr, ett bestånd om 354 fastigheter och en uthyrningsbar yta om 1 400 tkvm, är visionen att vara den mest aktiva och efterfrågade fastighetsägaren på vår marknad. Marknaden sträcker sig från Borlänge till Luleå med huvudkontor i Östersund. Bolaget har sedan starten 2005 haft en kontinuerlig värdetillväxt i fastighetsportföljen och aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Mid Cap. Läs mer om Diös på www.dios.se 

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/