Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Diös

Diös

Förändring i Diös Fastigheter

13:45 / 6 October 2015 Diös Press release

Kommunikationschefen Karin Falkeström väljer att lämna sin tjänst från och med årsskiftet för att återgå till konsultverksamhet. Rekrytering av hennes ersättare påbörjas omgående.

Diös Fastigheters koncernledning består idag av Knut Rost, vd, Rolf Larsson, CFO, Kristina Grahn-Persson HR-chef, Lars-Göran Dahl, fastighetschef och Karin Falkeström, kommunikationschef.

Diös Fastigheter äger och utvecklar både kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter på prioriterade tillväxtorter. Med ett marknadsvärde om 12,5 mdkr, ett bestånd om 353 fastigheter och en uthyrningsbar yta om 1 420 tkvm, är visionen att vara den mest aktiva och efterfrågade fastighetsägaren på vår marknad. Marknaden sträcker sig från Borlänge till Luleå med huvudkontor i Östersund. Bolaget har sedan starten 2005 haft en kontinuerlig värdetillväxt i fastighetsportföljen och aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Mid Cap. Läs mer om Diös på www.dios.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/