Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Diös

Diös

Valberedning inför årsstämman 2016 är utsedd

15:30 / 26 October 2015 Diös Press release

Diös Fastigheters årsstämma 2016 genomförs den 26 april. Enligt tidigare beslut ska valberedningen bestå av företrädare för de fyra största aktieägarna och offentliggöras sex månader innan stämman. I enlighet med beslutet har följande valberedning bildats:

  •          Bo Forsén, representant för Brinova Inter AB

  •          Bob Persson, representant för AB Persson Invest

  •          Jonas Bengtsson, representant för Bengtsson Tidning AB

  •          Eva Gottfridsdotter-Nilsson, representant för Länsförsäkringar Fondförvaltning

Valberedningen är oförändrad från årsstämman 2015 och representerar 44 procent av rösterna i Diös Fastigheter enligt ägarlistan per den 30 september.

Diös Fastigheter äger och utvecklar både kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter på prioriterade tillväxtorter. Med ett marknadsvärde om 12,6 mdkr, ett bestånd om 351 fastigheter och en uthyrningsbar yta om 1 422 tkvm, är visionen att vara den mest aktiva och efterfrågade fastighetsägaren på vår marknad. Marknaden sträcker sig från Borlänge till Luleå med huvudkontor i Östersund. Bolaget har sedan starten 2005 haft en kontinuerlig värdetillväxt i fastighetsportföljen och aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Mid Cap. Läs mer om Diös på www.dios.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/