Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Diös

Diös

Diös Fastigheter avyttrar fastighet i Ånge

15:00 / 21 December 2015 Diös Press release

Diös Fastigheter säljer industrifastigheten Mallberget 1:15 i Ånge till Lelles Brunnsborrning Aktiebolag. Den uthyrbara ytan är 3 216 kvm och köpeskillingen uppgår till 2,3 mkr. Frånträde sker den 21 december.

Efter försäljningen äger Diös inga fastigheter i Ånge.

Transaktionen ger ett realiserat resultat om cirka 1 mkr inklusive transaktionskostnader. Affären kommer att redovisas under fjärde kvartalet 2015.

Diös Fastigheter äger och utvecklar både kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter på prioriterade tillväxtorter. Med ett marknadsvärde om 12,6 mdkr, ett bestånd om 351 fastigheter och en uthyrningsbar yta om 1 422 tkvm, är visionen att vara den mest aktiva och efterfrågade fastighetsägaren på vår marknad. Marknaden sträcker sig från Borlänge till Luleå med huvudkontor i Östersund. Bolaget har sedan starten 2005 haft en kontinuerlig värdetillväxt i fastighetsportföljen och aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Mid Cap. Läs mer om Diös på www.dios.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/