Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Diös

Diös

Diös Fastigheter avyttrar fastighet i Timrå

15:40 / 1 December 2015 Diös Press release

Som ett led i strategin att koncentrera fastighetsportföljen till prioriterade tillväxtorter i norra Sverige, säljer Diös Fastigheter den kommersiella fastigheten Vivsta 3:39 om 2 386 kvm i Timrå. Köpeskillingen uppgår till 12 mkr, köpare är CBH Förvaltning AB och tillträde sker 1 december 2015.

Fastigheten i Timrå tillhör den så kallade inlandsportföljen och har varit föremål för försäljning sedan 2014.

- I och med försäljningen lämnar vi Timrå och kan därmed fokusera än mer på att utveckla verksamheten och bidra till stadsutvecklingen på våra satsningsorter, säger Lars-Göran Dahl, Fastighetschef Diös Fastigheter.

Diös Fastigheter äger och utvecklar både kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter på prioriterade tillväxtorter. Med ett marknadsvärde om 12,6 mdkr, ett bestånd om 351 fastigheter och en uthyrningsbar yta om 1 422 tkvm, är visionen att vara den mest aktiva och efterfrågade fastighetsägaren på vår marknad. Marknaden sträcker sig från Borlänge till Luleå med huvudkontor i Östersund. Bolaget har sedan starten 2005 haft en kontinuerlig värdetillväxt i fastighetsportföljen och aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Mid Cap. Läs mer om Diös på www.dios.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/