Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Diös

Diös

Ny affärsområdeschef till Västernorrland

08:00 / 18 December 2015 Diös Press release

Under våren tillträder Sofie Starkt, som närmast kommer från Klövern, sin nya tjänst på Diös Fastigheter.

- Sofie har en gedigen bakgrund inom fastighetsbranschen och var dessutom näringslivschef i Sollefteå under en tid. Hon kommer närmast från Klövern och rollen som affärsenhetschef för bolagets bestånd i Härnösand - Sollefteå, säger Lars-Göran Dahl, fastighetschef för Diös fastigheter.

Sofie Stark efterträder tidigare affärsområdeschef Bo Tjälldén. Affärsområde Västernorrland är Diös Fastigheters tredje största med 18 procent av bolagets fastighetsvärde.

Diös Fastigheter äger och utvecklar både kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter på prioriterade tillväxtorter. Med ett marknadsvärde om 12,6 mdkr, ett bestånd om 351 fastigheter och en uthyrningsbar yta om 1 422 tkvm, är visionen att vara den mest aktiva och efterfrågade fastighetsägaren på vår marknad. Marknaden sträcker sig från Borlänge till Luleå med huvudkontor i Östersund. Bolaget har sedan starten 2005 haft en kontinuerlig värdetillväxt i fastighetsportföljen och aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Mid Cap. Läs mer om Diös på www.dios.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/