Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Diös

Diös

Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2014

08:00 / 19 February 2015 Diös Press release

Diös Fastigheter redovisar ett förvaltningsresultat för perioden som är 67 mkr bättre än motsvarande period föregående år. Det motsvarar en förbättring om 19 procent. Driftsöverskottet ökade från 738 mkr till 762 mkr vilket ger en förbättring i överskottsgrad om 1,9 procent. Uthyrningsgraden ökade med 0,5 procentenheter till 89 procent.

Diös Fastigheters styrelse föreslår en aktieutdelning om 2,85 kronor per aktie, vilket motsvarar en höjning med 24 procent.

För jämförbart bestånd har hyresintäkterna ökat med 1,4 procent och driftsöverskottet med 4,3 procent jämfört med motsvarande period föregående år.
  • Årets hyresintäkter uppgick till 1 291 mkr (1 292)
  • Förvaltningsresultatet uppgick till 421 mkr (354)
  • Värdeförändringar i fastigheter uppgick till 62 mkr (-24)
  • Värdeförändringen av finansiella instrument uppgick till -91 mkr (68)
  • Resultat per aktie uppgick till 3,97 kr (4,32)
  • Styrelsen föreslår en utdelning om 2,85 kr per aktie (2,30)

- Med ett förvaltningsresultat som är 19 procent bättre än motsvarande period 2013, fortsätter vi mot visionen att bli den mest aktiva och efterfrågade fastighetsägaren på vår marknad. Nettouthyrningen uppgick till 29 mkr (6). Vår positiva utveckling visar att inslagen strategin, att koncentrera beståndet till centralt placerade lägen i norra Sveriges tillväxtorter, är långsiktigt hållbar, säger Knut Rost, vd för Diös Fastigheter.

Diös Fastigheter äger och utvecklar både kommersiella- och bostadsfastigheter på prioriterade tillväxtorter. Med cirka 360 fastigheter, en uthyrningsbar yta om cirka 1 500 000 kvm och ett marknadsvärde som uppgår till cirka 12 mdkr, är Diös norra Sveriges största privata fastighetsbolag. Vår marknad sträcker sig från Borlänge i söder till Luleå i norr. Huvudkontoret ligger i Östersund. Diös har sedan starten 2005 haft en kontinuerlig värdetillväxt i fastighetsportföljen och aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Mid Cap. Läs mer om Diös på www.dios.se 

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/