Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Diös

Diös

Diös Fastigheter ger CSN rum för framtid

11:00 / 16 April 2015 Diös Press release

Diös Fastigheter sluter ett sexårigt hyresavtal med CSN i Umeå. Kontraktsvärdet för avtalet som träder i kraft den 1 oktober är cirka 12 miljoner kronor.

- Det är glädjande att vi får utvecklas tillsammans med våra hyresgäster. I den centralt placerade fastigheten Rind kan vi möta CSNs krav på funktionella lokaler anpassade efter verksamhetens nya behov, säger Göran Fonzén, chef för Diös Fastigheters affärsområde Västerbotten.

Diös Fastigheter äger och utvecklar både kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter på prioriterade tillväxtorter. Med ett marknadsvärde om 12 mdkr, ett bestånd om 350 fastigheter och en uthyrningsbar yta om 1 400 kvm, är visionen att vara den mest aktiva och efterfrågade fastighetsägaren på vår marknad. Marknaden sträcker sig från Borlänge till Luleå med huvudkontor i Östersund. Bolaget har sedan starten 2005 haft en kontinuerlig värdetillväxt i fastighetsportföljen och aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Mid Cap. Läs mer om Diös på www.dios.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/