Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Diös

Diös

Diös Fastigheters delårsrapport jan-mars 2015

07:00 / 24 April 2015 Diös Press release

Diös Fastigheter redovisar ett förvaltningsresultat för första kvartalet som är 9 procent bättre jämfört med motsvarande kvartal förra året.

  • Periodens hyresintäkter uppgick till 325 mkr (322) 
  • Förvaltningsresultatet uppgick till 101 mkr (93)
  • Värdeförändringar i fastigheter uppgick till 2 mkr (2)
  • Värdeförändringen av finansiella instrument uppgick till -6 mkr (-33)
  • Resultat per aktie uppgick till 1,00 kr (0,62)

- Aktiemarknaden fortsätter att ge oss på Diös Fastigheter sitt godkännande. Det hoppas jag att våra hyresgäster och samarbetspartners också fortsätter att göra. Med ökat fokus på de orter där vi ser störst möjlighet att växa, skapar vi utrymme för att bli den mest aktiva och efterfrågade fastighetsägaren på vår marknad, säger Knut Rost, vd för Diös Fastigheter.

Diös Fastigheter äger och utvecklar både kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter på prioriterade tillväxtorter. Med ett marknadsvärde om 12 mdkr, ett bestånd om 354 fastigheter och en uthyrningsbar yta om 1 400 tkvm, är visionen att vara den mest aktiva och efterfrågade fastighetsägaren på vår marknad. Marknaden sträcker sig från Borlänge till Luleå med huvudkontor i Östersund. Bolaget har sedan starten 2005 haft en kontinuerlig värdetillväxt i fastighetsportföljen och aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Mid Cap. Läs mer om Diös på www.dios.se 

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/