Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Diös

Diös

Grant Thorntorn flyttar in hos Diös Fastigheter

08:00 / 21 April 2015 Diös Press release

Diös Fastigheter och Grant Thorntorn tecknar femårigt hyresavtal i centralt placerad kontorsfastighet på Drottninggatan i Gävle. Avtalet gäller från och med 1 januari 2016.

- Vår drivkraft är att utvecklas tillsammans med våra hyresgäster. Därför är det både utmanande och utvecklande att få anpassa en yta efter hyresgästens behov och lokalens möjligheter. Vi ser fram emot ett långsiktigt gott samarbete med Grant Thornton, säger Anders Hedström, chef för Diös Fastigheters affärsområde Gävleborg.

- Vi vill skapa en mötesplats för entreprenörer i Gävle där vi kan bidra till maximal affärsnytta. Då krävs ändamålsenliga lokaler i ett optimalt läge. Som revisorer och rådgivare till dynamiska entreprenörsföretag har vi ambitionen att frigöra potentialen att växa för såväl kunder som medarbetare. De nya lokalerna ger förutsättningar för båda dessa målsättningar, säger Thomas Ljungkrantz, kontorschef på Grant Thornton i Gävle.

Diös Fastigheter äger och utvecklar både kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter på prioriterade tillväxtorter. Med ett marknadsvärde om 12 mdkr, ett bestånd om 350 fastigheter och en uthyrningsbar yta om 1 400 kvm, är bolaget norra Sveriges marknadsledande privata fastighetsbolag. Diös Fastigheters marknad sträcker sig från Borlänge till Luleå med huvudkontor i Östersund. Bolaget har sedan starten 2005 haft en kontinuerlig värdetillväxt i fastighetsportföljen och aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Mid Cap. Läs mer om Diös på www.dios.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/