Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Diös

Diös

Diös Fastigheter deltar i nyemission från Nya SFF

09:00 / 19 May 2015 Diös Press release

I januari lanserade Diös Fastigheter tillsammans med Fabege, Wihlborgs, Platzer och Catena ett gemensamt MTN-program om 8 000 mkr genom det nyetablerade finansbolaget Nya Svensk Fastighetsfinansiering AB (Nya SFF).

Under maj har ytterligare ett emissionserbjudande om 500 mkr tecknats inom ramen för MTN-programmet där Diös Fastigheter lånar hela beloppet på cirka två år till en fast årlig ränta om 0,4375 procent.

Totalt utestående volym hos Nya SFF är, efter denna senaste emission, 2 822 mkr med löptider mellan två och fem år, med såväl fast som rörlig ränta.

- Vi ser Nya SFF som ett bra sätt att bredda basen för bolagets upplåning. Det är glädjande att se det stora intresset från kapitalmarknaden och att Nya SFFs tredje emission också kommer ut på konkurrenskraftiga villkor, säger Rolf Larsson, CFO för Diös Fastigheter.

Diös Fastigheter äger och utvecklar både kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter på prioriterade tillväxtorter. Med ett marknadsvärde om 12 mdkr, ett bestånd om 354 fastigheter och en uthyrningsbar yta om 1 400 tkvm, är visionen att vara den mest aktiva och efterfrågade fastighetsägaren på vår marknad. Marknaden sträcker sig från Borlänge till Luleå med huvudkontor i Östersund. Bolaget har sedan starten 2005 haft en kontinuerlig värdetillväxt i fastighetsportföljen och aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Mid Cap. Läs mer om Diös på www.dios.se 

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/