Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Diös

Diös

Diös Fastigheter tecknar sexårigt avtal i centrala Sundsvall

08:00 / 5 May 2015 Diös Press release

Diös Fastigheter anpassar attraktiv lokal i centrala Sundsvall. Kontraktsvärdet på det sexåriga hyresavtalet är 8,5 miljoner kronor.

- Det är glädjande att våra hyresgäster väljer att utvecklas med oss och ger oss förtroendet att möta deras höga krav på ändamålsenliga lokaler med hög tillgänglighet, säger Bo Tjälldén, chef för Diös Fastigheters affärsområde Västernorrland.

De anpassade lokalerna på Fredsgatan 5 står färdiga för inflyttning i februari 2016.

Diös Fastigheter äger och utvecklar både kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter på prioriterade tillväxtorter. Med ett marknadsvärde om 12 mdkr, ett bestånd om 354 fastigheter och en uthyrningsbar yta om 1 400 tkvm, är visionen att vara den mest aktiva och efterfrågade fastighetsägaren på vår marknad. Marknaden sträcker sig från Borlänge till Luleå med huvudkontor i Östersund. Bolaget har sedan starten 2005 haft en kontinuerlig värdetillväxt i fastighetsportföljen och aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Mid Cap. Läs mer om Diös på www.dios.se 

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/