Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Diös

Diös

Nytt femårigt hyresavtal med Folksam i Umeå

13:00 / 20 May 2015 Diös Press release

I november flyttar Folksam in i sina nya verksamhetsanpassade lokaler på Nygatan 23-25 i Umeå. Kontraktsvärdet på det femåriga gröna hyresavtalet är cirka 9 miljoner kronor.

- Utvecklingen av fastigheten Rind är nu snart klar och vakansen efter Arbetsförmedlingens flytt i juli 2014 är i princip fylld. Tillsammans med våra hyresgäster har vi skapat ett hus med moderna kontorsytor och sikte mot framtiden, säger Göran Fonzén, chef för Diös Fastigheters affärsområde Västerbotten.

Diös Fastigheter färdigställde nya lokaler åt Folksam i såväl Luleå som Skellefteå under 2014. I den här processen har Newsec Corporate Solutions varit rådgivare till Folksam.

Diös Fastigheter äger och utvecklar både kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter på prioriterade tillväxtorter. Med ett marknadsvärde om 12 mdkr, ett bestånd om 354 fastigheter och en uthyrningsbar yta om 1 400 tkvm, är visionen att vara den mest aktiva och efterfrågade fastighetsägaren på vår marknad. Marknaden sträcker sig från Borlänge till Luleå med huvudkontor i Östersund. Bolaget har sedan starten 2005 haft en kontinuerlig värdetillväxt i fastighetsportföljen och aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Mid Cap. Läs mer om Diös på www.dios.se 

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/