Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Diös

Diös

Två kontor blir ett när Solidar tecknar nytt femårigt avtal med Diös Fastigheter i Umeå

16:30 / 4 May 2015 Diös Press release

Diös Fastigheter skapar rum för framtid när Solidar utvecklar sin verksamhet i Umeå. I oktober 2015 flyttar pensionsbolaget in i nya anpassade lokaler där två kontor slås ihop till ett. Kontraktsvärdet på det femåriga hyresavtalet är 7 miljoner kronor.

- Genom tät dialog och gott samarbete har vi lyckats hitta en lösning på Solidars behov av funktionella ytor anpassade efter deras höga krav på en välkomnande miljö för både medarbetare och kunder, säger Göran Fonzén, chef för Diös Fastigheters affärsområde Västerbotten.

Solidar flyttar in i sina nya lokaler i fastigheten Rind 5 på Nygatan 23-25 i Umeå i oktober 2015.

Diös Fastigheter äger och utvecklar både kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter på prioriterade tillväxtorter. Med ett marknadsvärde om 12 mdkr, ett bestånd om 354 fastigheter och en uthyrningsbar yta om 1 400 tkvm, är visionen att vara den mest aktiva och efterfrågade fastighetsägaren på vår marknad. Marknaden sträcker sig från Borlänge till Luleå med huvudkontor i Östersund. Bolaget har sedan starten 2005 haft en kontinuerlig värdetillväxt i fastighetsportföljen och aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Mid Cap. Läs mer om Diös på www.dios.se 

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/