Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Diös

Diös

Diös Fastigheter sluter sexårigt avtal med Tillväxtverket i Östersund

09:00 / 26 June 2015 Diös Press release

Den 1 mars 2016 flyttar Tillväxtverket in i Diös Fastigheters nyrenoverade huvudkontorslokaler om 1 937 kvm på Ringvägen 4 i Östersund. Kontraktsvärdet på det sexåriga hyresavtalet är 18 miljoner kronor.

I april 2014 slutfördes ombyggnationen av Diös Fastigheters huvudkontor i syfte att skapa moderna och funktionella lokaler anpassade efter verksamhetens behov. Kontorets utformning och funktion väckte stort intresse.

- Vi är glada över att nu få välkomna Tillväxtverket till dessa attraktiva kontorsytor. Samtidigt sätter vi igång ombyggnationen av vårt nya huvudkontor i idag vakanta kontorslokaler i fastigheten Kommunalmannen 4 på Frösön. Förhoppningen är förstås att de ska väcka minst lika positiv uppmärksamhet, säger Henrik Lundmark, chef för affärsområde Jämtland.

Diös Fastigheter äger och utvecklar både kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter på prioriterade tillväxtorter. Med ett marknadsvärde om 12 mdkr, ett bestånd om 354 fastigheter och en uthyrningsbar yta om 1 400 tkvm, är visionen att vara den mest aktiva och efterfrågade fastighetsägaren på vår marknad. Marknaden sträcker sig från Borlänge till Luleå med huvudkontor i Östersund. Bolaget har sedan starten 2005 haft en kontinuerlig värdetillväxt i fastighetsportföljen och aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Mid Cap. Läs mer om Diös på www.dios.se 

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/